INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schijf, Huibert
Titel: Netwerken van een financieel-economische elite
Sub titel: Personele verbindingen in het Nederlandse bedrijfsleven aan het eind van de negentiende eeuw

Schijf brengt hier zijn onderzoeksresultaten van personele verbindingen en netwerken in negentiende eeuws Nederland in kaart. Hij beperkt zich niet tot de verbanden tussen leidinggevenden in verschillende bedrijven, maar kijkt ook naar belangenverstrengelingen van personen en ondernemingen. Veel aandacht geeft hij aan de verscheidene theoriŽn omtrent dit verschijnsel. Tot slot gaat hij in op de ontwikkeling naar het heden.
1993, 259 pag., Euro 21,55
Spinhuis, Amsterdam, ISBN 90-73052-75-0


This page last updated on: 13-1-2015