INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sitkoff, Harvard
Titel: The struggle for black equality 1954-1992
Sub titel:

Sitkoff schetst de geschiedenis van de zwarte bewegingen in de V.S. vanaf de burgerrechtenbeweging in de jaren vijftig tot 1992. Ondanks deze bewegingen is de gelijkberechtiging van de zwarten nog steeds geen voldongen feit. Sitkoff gaat na wat de oorzaken hiervan zijn.
1993, 258 pag., Euro 11,7
Hill & Wang, New York, ISBN 0-374-52356-8


This page last updated on: 13-1-2015