INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Thielen, Helmut
Titel: Subversion und Gemeinschaft
Sub titel: Befreiung in der Zeitenwende

Over de perspektieven voor bevrijding na het wegvallen van het 'ReŽel Bestaande Socialisme' dat geen socialisme was. Thielen bespreekt o.a. de aktualiteit het werk van Walter Benjamin en de theoloog Eugen Drewermann.
1993, 174 pag., Euro 17,9
, , ISBN 3-89401-218-8


This page last updated on: 13-1-2015