INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wevers, Carin
Titel: Met een stamp van de voet
Sub titel: Over politiek geweld en RARA

Een doctoraal scriptie over de verantwoording van politiek geweld in het algemeen en van RARA in het bijzonder. Het eerste deel van de scriptie omvat een inventarisatie van de diverse theorieŽn die er door filosofen en politicologen zijn ontwikkeld ten aanzien van de verantwoording van politiek geweld. Vervolgens wordt dit theoretisch apparaat getoetst aan de praktijk (=de verklaringen) van RARA. Op een gedegen manier worden een aantal misvattingen en als waarheid geponeerde stellingen (tegen RARA's strategie en keuze van strijdmiddelen) ontkracht.
1993, 89 pag., Euro 8,55
, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015