INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Berg, Harry van den & Veer, Kees van der
Titel: Tussen herkomst en toekomst.
Sub titel: Een vergeten kant van het vluchtelingenbeleid

Voor de zeer beperkte groep vluchtelingen die met succes de asielprocedure doorlopen, beginnen na de erkenning de problemen pas. Het opbouwen van een nieuwe toekomst en een eventuele integratie worden door een groot aantal drempels belemmerd. Gerichte scholing en bemiddeling kan de kansen van asylanten sterk verbeteren. De kloof tussen herkomst en toekomst is volgens de schrijvers overbrugbaar. Vakliteratuur.
1993, 142 pag., Euro 13,4
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 90-5330-086-4


This page last updated on: 13-1-2015