INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Brittain, Victoria
Titel: The Gulf between us
Sub titel: The Gulf war and beyond

Een verzameling essays over diverse aspecten van de Golfoorlog. Kanttekeningen over de belangen die in deze oorlog meespeelden, de vredesbeweging, de oorlogsschade, de positie van Arabische vrouwen t.a.v. de oorlog, de positie van de Palestijnen en vele andere zaken.
1991, 186 pag., Euro 9,5
Virago, London, ISBN 1-85381-386-9


This page last updated on: 13-1-2015