INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Carr, Barry & Ellner, Steve (ed)
Titel: The Latin American left.
Sub titel: From the fall of Allende to Perestroika

De auteurs geven in deze bundel een overzicht van de positie van links in de verschillende Latijnsamerikaanse landen. De invloed van de Verenigde Staten op de politieke ontwikkelingen in Latijns-Amerika wordt besproken. Ook de perspectieven van links voor de toekomst worden geschetst.
1993, 256 pag., Euro 18,25
Westview Press, Boulder, ISBN 0-906156-72-6


This page last updated on: 13-1-2015