INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: What Uncle Sam really wants
Sub titel:

Een inleiding tot het werk van Chomsky die gaan over de buitenlandse politiek van de V.S. en de rol van de media bij het creŽeren van een consensus hierbij. Gekozen uit zijn uitvoeriger geschriften over deze onderwerpen.
1992, 111 pag., Euro 5,75
Odonian Press, Tucson, ISBN 9781878825018


This page last updated on: 13-1-2015