INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Davis, Mike
Titel: Urban Control. Beyond blade runner
Sub titel: The ecology of fear

Davis, zelf een bewoner van L.A., beschrijft hoe er zich een nieuwe methode van oproerbestrijding aan het ontwikkelen is die in grote mate gestoeld is op stadsontwikkeling en stadsplanning. Door het zoneren van de bebouwde kom probeert men in de grote steden van de V.S. tot "beheersing" van diverse sociale problemen te komen.
1992, 22 pag., Euro 3,4
Open Magazine Pamphlet Series, Westfield, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015