INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lee, Marin A. & Shlain, Bruce
Titel: Acid dreams.
Sub titel: The complete social history of LSD: the CIA, the sixties and beyond

Een uitgebreide sociale geschiedenis van het bewustzijnsverruimende middel LSD. Volgens de auteurs is het middel ontwikkeld door de CIA en vervolgens ongewild op de markt gekomen, waar het vervolgens een sociale en politieke aardverschuiving stimuleerde. Het werd door de FBI gebruikt als counterinsurgency-middel.
1992, 345 pag., Euro 16,4
Weidenfeld & Nicholson, London, ISBN 0-8021-3062-3


This page last updated on: 13-1-2015