INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Magas, Branka
Titel: The destruction of Yugoslavia.
Sub titel: Tracking the break-up -

1992 was niet alleen het jaar van de Europese Eénwording maar eveneens van de versplintering van de Balkan. Het boek van Magas beschrijft de langzame ontbinding van de Joegoslavische federatie door een steeds verder om zich heen grijpend nationalisme wat gebruikt wordt door de oude communistische machtskliekjes om de touwtjes in handen te houden. Een aanklacht tegen de verschrikkingen van het nationalisme en de mensonterende oorlog.
1993, 366 pag., Euro 20,35
Verso, London, ISBN 0-86091-593-X


This page last updated on: 13-1-2015