INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Billboard Liberation Front & Friends
Titel: The art & science of billboard improvement
Sub titel:

Brochure over het praktisch toepassen van tegenpropaganda op Billboards. Tips voor het onklaar maken van lichten, materiaalgebruik, enz. Plus enkele anekdotes.
1990, 12 pag., Euro 0,75
Los Cabrones Press, San Fransisco, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015