INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Faludi, Susan
Titel: Backlash
Sub titel: The undeclared war against american women

Oproep tot verzet tegen de reactionaire opvatting dat het feminisme voorbij is, dat vrouwen gelijke rechten hebben en dat we nu kunnen overgaan tot de orde van de dag. Faludi geeft talloze voorbeelden van achterstelling van vrouwen in de Verenigde Staten. Ze levert voorts kritiek op de stelling dat problemen waarmee vrouwen te kampen hebben worden veroorzaakt door het feminisme.
1992, 552 pag., Euro 25,15
Anchor Books/Doubleday, New York, ISBN 0-517-57698-8


This page last updated on: 13-1-2015