INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jackson, George L.
Titel: Blood in my eye
Sub titel:

Herdruk van Jacksons tweede, voltooid enkele dagen voordat hij vermoord werd. Uiteenlopende essays van zijn hand over fascisme, racisme, gewapende strijd, klassenstrijd. Deze essays getuigen van zijn onbuigzame en standvastige karakter en politieke overtuiging. Een vlammend vervolg op de 'Prison letters'.
1996, 197 pag., Euro 14,95
Black Classic Press, Baltimore, ISBN 9780933121232


This page last updated on: 13-1-2015