INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: McAllister, Pam
Titel: This river of courage
Sub titel: Generations of women's resistance and action

Berichten over het verzet van vrouwen tegen onderdrukking, oorlog en natuurvernietiging, over de hele wereld en in alle tijden. Tweede deel in de Barbara Deming Memorial Series, een reeks die geweldloze akties van vrouwen beschrijft vanuit een historische en multiculturele benadering.
1991, 240 pag., Euro 15,25
New Society Publishers, Philadelphia, ISBN 0-86571-198-4


This page last updated on: 13-1-2015