INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Rassismus
Sub titel: Texte zur antifaschistischen Diskussion I

Eerste deel uit een serie over het thema racisme. Het doel is het op gang brengen van een discussie over de oorsprong en de diverse uitingsvormen van racisme. Economische oorsprong en bruikbaarheid van racisme worden aangegeven. Verder een vertaald Spaans artikel over de wortels van het racisme, ook in het verband van de Europese éénwording en een poging tot het formuleren van een antwoord op de hieraan verbonden vormen van onderdrukking. Verder een artikel over racisme en zwarte Amerikanen in de Verenigde Staten.
1993, 72 pag., Euro 5,8
Unrast NIET GEBRUIKEN, Münster, ISBN 3-928300-11-3


This page last updated on: 13-1-2015