INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Simmel, Ernst (ed.)
Titel: Antisemitismus
Sub titel:

Verschillende auteurs over HET beladen onderwerp in Duitsland. Men probeert het verschijnsel te verklaren aan de hand van historische en religieuze argumenten. Aan het eind het onvermijdelijke in de Duitse geschiedenis: de rol van het antisemitisme binnen het nationaal-socialisme.
1993, 199 pag., Euro 10,05
Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 3-596-10965-5


This page last updated on: 13-1-2015