INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Procee, H
Titel: Over de grenzen van culturen
Sub titel: Voorbij universalisme en relativisme

Filosofische dissertatie over een zeer actueel onderwerp. De auteur onderzocht welke vooronderstellingen een rol spelen bij interpretaties van ethnisch-culturele verscheidenheid. Hij komt tot interessante beschouwingen, bijv. "tolerantie komt pas op de agenda als er interacties en machtsverschillen aan de orde zijn", met de hieruit voortvloeiende vervolgredeneringen.
1997, 220 pag., Euro 29,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9060092724


This page last updated on: 13-1-2015