INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Almelo, A.E van & Wiemel, P.G (red.)
Titel: Politiezorg in de jaren '90
Sub titel:

Bundeling van vijf opstellen over Nederlands en internationaal politieoptreden- inclusief veiligheidsdiensten en opsporingsdiensten. Op theoretische wijze wordt het spanningsveld geschetst tussen bestrijding van 'criminaliteit' door de staat, en de vrijheid en 'rechtsbescherming' van de burger. Erg diepgaand en theoretisch, niet gemakkelijk te lezen, wel informatief en nogal duur.
1991, 185 pag., Euro 27
Gouda/Quint, Leiden, ISBN 90-6000-870-7


This page last updated on: 13-1-2015