INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hannover, Heinrich
Titel: Terroristen & Richter I
Sub titel: Terroristenprozesse, Erfahrungen und Erkentnisse eines Strafverteidigers

Het eerste deel van een driebandig projekt ter bestrijding van de collectieve verdringing i.v.m. de 'Staatssicherheit'-geschiedenis. Hannover rekent met de politieke justitie in de BRD af, op basis van zijn ervaringen als advocaat.
1991, 247 pag., Euro 22,75
VSA verlag, Hamburg, ISBN 3-87975-575-2


This page last updated on: 13-1-2015