INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kaplan, E. Ann
Titel: Postmodernism and its discontents, theories and practices
Sub titel:

Bundel van sterk uiteenlopende visies op het postmodernisme en de kritieken op die stroming. Overzicht van de belangrijkste bijdragen aan dit debat en een aantal artikelen die het postmodernisme bespreken tegen de achtergrond van toepassingen in de praktijk in de film, muziek, literatuur, sport en televisie.
1988, 188 pag., Euro 18,35
Verso, London, ISBN 860919250


This page last updated on: 13-1-2015