INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Innu Steungroep
Titel: Straaljagers tegen jagers
Sub titel: De strijd van de Innu tegen laagvliegoefeningen in Canada

Deze brochure is een aanklacht tegen de nog steeds voortschreidende penetratie van militaire en economische aktiviteiten, die langzaam maar zeker het leefgebied en de leefstijl van de Inuit (foutievelijk Eskimo's genoemd) kapot maken. Ook Nederland is hier middels laagvliegoefeningen in NAVO-verband bij betrokken.
1992, 32 pag., Euro 3,4
Stichting Innu Steungroep, Den Haag, ISBN 90-9004991-6


This page last updated on: 13-1-2015