INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rosemont, Franklin
Titel: Arsenal surrealist subversion #4
Sub titel:

"Wij leven, zij het eerder hachelijk, op een vreemde plek die de Verenigde Staten wordt genoemd, een natie die is gegrondvest op genocide en wier regering, de meest moorddadige uit de geschiedenis, de dodelijkste vijand is van de menselijke vrijheid in de wereld van vandaag. Achttien jaar na het verschijnen van de eerste `Arsenal' zijn wij, surrealisten, meer dan ooit communisten, anarchisten, atheÔsten, onverzoenlijke revolutionairen en onvermurwbare vijanden van de dingen zoals ze zijn, zonder enige wroeging zoekend naar een werkelijk vrije samenleving." Zo definiŽren de samenstellers van deze bundel zichzelf. `Surrealisme in dienst van de revolutie' was ook de titel van het orgaan van de surrealisten in de jaren dertig. Onderhavige bloemlezing omvat artikelen over verschillende aspecten van het surrealisme, zoals bijvoorbeeld Nancy Joyce Peters' "Women and Surrealism", over de banden van de aanhangers van deze stroming met andere vooruitstrevende bewegingen, en teksten, gedichten collages, tekeningen en foto's van beroemde en minder beroemde surrealisten overal ter wereld.
1991, 224 pag., Euro 9,3
Black Swan Press, Chicago, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015