INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zolberg, A.R & Suhrke, A & Aguayo, S
Titel: Vluchten voor geweld
Sub titel: Een analyse van het vluchtelingenvraagstuk

Zolberg, e.a. bieden de lezer een begrippenkader en een theoretisch perspektief dat inzicht kan verschaffen in de aard van de vluchtelingenproblematiek. Ontstaansgeschiedenis van de vluchtelingenproblematiek, de erkenningsgronden, vluchtoorzaken en de bruikbaarheid van de door regeringen gebruikte definities van het begrip vluchteling worden haarscherp in beeld gebracht.
1992, 197 pag., Euro 17,45
SUA, Amsterdam, ISBN 90-6222-226-9


This page last updated on: 13-1-2015