INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jansen, Raf
Titel: Arbeid, tijd en geld ontschaarsen
Sub titel: een nieuwe kijk op armoede en burgerschap

In dit essay komt de vraag aan de orde of de geijkte kaders van arbeid, tijd en geld nog adequaat zijn.
1992, 196 pag., Euro 14,3
Commissie OriŽnteringsdagen, Utrecht, ISBN 90


This page last updated on: 13-1-2015