INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Avrich, Paul
Titel: Sacco and Vanzetti
Sub titel: The anarchist background

Studie naar de Italiaanse anarchistische gemeenschap in de VS gedurende de Red-scare, begin deze eeuw. Het proces en de terechtstelling van Sacco en Vnazetti worden onderzocht binnen deze kontekst. Of zij werkelijk schuldig waren aan de overval, waarvoor ze werden veroordeeld en geexecuteerd, is volgens Avrich minder interessant dan hun anarchistische opvattingen.
1991, 265 pag., Euro 24,42
Princeton University Press, Princeton, NJ, ISBN 691047898


This page last updated on: 13-1-2015