INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mernissi, Fatima
Titel: Sultanes
Sub titel:

Uitgebreid historisch overzicht plus analyse van de vrouwelijke staatshoofden die de islamitische wereld gekend heeft. Mernissi beschrijft de 'sultanes', hun invloed en plaats als vrouw en in de verschillende islamitische stromingen.
1992, 302 pag., Euro 18,1
Geus, de, Breda, ISBN 9052260788


This page last updated on: 13-1-2015