INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pineda-Ofreneo, Rosalinda
Titel: The Philippines:
Sub titel: Debt and poverty

Pineda-Ofreneo schetst de historische ontwikkeling van de Filipijnen tot één van de zes hoogste schulddragers in de Derde Wereld. Er wordt vooral aandacht besteed aan de onderlaag, die zoals overal, het grootste slachtoffer zijn van de schuldsanerings- en grondstofuitverkooppolitiek.
1991, 112 pag., Euro 8,65
Oxfam, London, ISBN 0-85598-150-4


This page last updated on: 13-1-2015