INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lacorte, Tomas
Titel: Wir tanzen bis zum Ende
Sub titel: Die geschichte eines Autonomen

Onder pseudoniem geschreven relaas van de ont- en verwikkelingen in de Duitse autonomen-beweging sinds het begin van de jaren tachtig. Een pleidooi voor het op straat brengen van de politiek, maar ook enige kritische kanttekeningen bij verschillende aspecten van deze beweging.
1992, 206 pag., Euro 14,2
Galgenberg, Hamburg, ISBN 3-87058-113-1


This page last updated on: 13-1-2015