INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bourdieu, Pierre
Titel: Argumenten voor een reflexieve maatschappijwetenschap
Sub titel:

Inleiding in de sociologische theorien van Bourdieu. Het boek is een weergave van diverse ontmoetingen die de schrijver had met Franse en Amerikaanse onderzoekers, met wie hij van gedachten wisselde over zijn onderzoeksmethoden en zijn invulling van de sociologie.
1992, 238 pag., Euro 20,4
SUA, Amsterdam, ISBN 90-6222-227-7


This page last updated on: 13-1-2015