INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Humphry, Derek
Titel: Waardig sterven
Sub titel: Praktische aspecten van euthanasie en (hulp bij) zelfdoding

Dit handboek, bestemd voor iedereen die met deze problematiek te maken heeft, geeft een praktische handleiding om op een goede en verantwoorde wijze een einde aan ondragelijk lijden te maken. Zowel de voorbereidende als de praktische kanten worden op duidelijke wijze belicht.
1992, 157 pag., Euro 12
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9789053300411


This page last updated on: 13-1-2015