INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onimode, Bade
Titel: A future for Africa
Sub titel: Beyond the politics of adjustment

De auteur toont aan dat de aanpassingsprogramma's, opgelegd door de IMF en de Wereldbank, hebben geleid tot een desastreuze opéénvolging van elkaar versterkende calamiteiten. Echte ontwikkeling zal alleen bereikt kunnen worden door de Afrikaanse landen weer zelf de zeggenschap over hun rijke grondstoffen-voorraden te geven, en door een grotere mate van democratie in de desbetreffende landen te verzekeren.
1992, 177 pag., Euro 23,85
*littlehampton* FOUT zie Eng0442, London, ISBN 1-85383-100-X


This page last updated on: 13-1-2015