INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bauman, Zygmunt
Titel: Modernity and the Holocaust
Sub titel:

Bauman's werk gaat uit van de samenhang tussen 'moderniteit' en Holocaust. Hij laat zien hoe de betekenis van de Holocaust op verschillende manieren verkeerd begrepen kan worden. En daarvan is het reduceren van de Holocaust tot iets wat de Joden overkomen is, tot een gebeurtenis in de Joodse geschiedenis. Een tweede is de Holocaust beschouwen als 'barbarij', als iets wat door de vooruitgang en moderniteit overwonnen is. "The Holocaust was not an irrational outflow of the not-yet-fully-eradicated residues of pre-modern barbarity. It was a legitimate resident in the house of modernity."
1991, 238 pag., Euro 29,75
Polity Press, Cambridge, ISBN 9780745609300


This page last updated on: 13-1-2015