INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Biehl, Janet & Murray Bookchin
Titel: The politics of social ecology
Sub titel: Libertarian municipalism

In een vijftiental hoofdstukken schetst Janet Biehl de centrale concepten van het libertair municipalisme, de politieke vertaling van de sociale ecologie van Murray Bookchin. Tevens opgenomen is een lang interview met de grondlegger van deze theorie.
1997, 187 pag., Euro 21,6
Black Rose Books, Montréal, ISBN 1551641003


This page last updated on: 13-1-2015