INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Calhoun, Craig
Titel: Neither gods nor emperors
Sub titel: Students and the struggle for democracy in China

Calhoun beschrijft zeer gedetailleerd de opstand, in 1989, van de Chinese studenten, die op het Plein van de Hemelse Vrede ijverden voor een democratischer politiek bestel, en die uiteindelijk in bloed gesmoord werd door de inzet van eenheden van het Chinese `Volks'leger. Calhoun probeert de oorzaken en achtergronden van de protestgolf van studentenverzet te verklaren binnen de context van de recente Chinese geschiedenis.
1994, 333 pag., Euro 24
California University Press, Berkeley, ISBN 0-520-21161-8


This page last updated on: 13-1-2015