INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Custers, Raf
Titel: Blinde cargo
Sub titel: De verstekelingen van de Elise D.

In 1995 stoomde een boot de Antwerpse haven binnen met aan boord twee verstekelingen. De twee verstekelingen hadden de reis echter niet overleefd. Zonder dat hun identiteit achterhaald kon worden, werden de twee lijken anoniem begraven. Gewapend met een aantal vage aanwijzingen gaat de schrijfster in West Afrika op zoek naar de plaats van herkomst van de twee onfortuinlijke verstekelingen.
1996, 170 pag., Euro 10,2
EPO, Berchem, ISBN 90-6445-013-7


This page last updated on: 13-1-2015