INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fourier
Titel: Vers la Liberté en Amour
Sub titel: Textes choisis et présentés par Daniel Guérin

Charles Fourier, die tijdens de Franse Revolutie tot `politiek bewustzijn' kwam, ontwikkelde zich tot een kritische `utopist' en één van de meest markante en vrijheidlievende revolutionairen van de eerste helft van de negentiende eeuw. Hij inspireerde Flora Tristan en de jonge Marx en Engels. Daniel Guérin heeft uit zijn geschriften zijn beschouwingen over erotiek en liefde gelicht. Het resultaat is een keur van `explosieve' teksten over de sexualiteit van de mensen. Zoals niemand vóór of na hem heeft hij begrepen dat een `evenwichtige' erotiek rechtstreeks verbonden is met de ondergang van de huidige sociale orde.
1993, 272 pag., Euro 7,95
Folio, Paris, ISBN 9782070328109


This page last updated on: 13-1-2015