INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fusfeld, Daniel R.
Titel: The rise & repression of radical labor
Sub titel:

Dit boekje is geschreven met de bedoeling af te rekenen met de mythe dat er in de VS nooit een sterke revolutionaire arbeidersbeweging geweest zou zijn. Fusfeld beschrijft de activiteiten van de anarchosyndicalistische vakbonden eind vorige/begin deze eeuw. Tevens schenkt hij aandacht aan de wijze waarop het Amerikaanse bedrijfsleven en de overheid de radikale arbeidersbeweging onderdrukten.
1992, 71 pag., Euro 5,2
Charles H. Kerr Publishing Company, Chicago, ISBN 0-88286-050-X


This page last updated on: 13-1-2015