INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jonge, Louis de
Titel: 20 jaar in een roes van overwinning
Sub titel: Belangenvereniging Druggebruikers MDGH -

De Medische Sociale Dienst voor Harddrugsgebruikers bestaat ruim 22 jaar. In `20 jaar in een roes van overwinning' kijkt de MDGH kritisch terug op wat zij heeft bereikt en wat zij niet heeft kunnen verwerven. Het gevecht tegen de gevestigde orde, een organisatie die de belangen van harddruggebruikers wil vertegenwoordigen en het streven om hero´ne in het ziekenfondspakket te krijgen, vormen de rode draad van de MDGH Ún dit boek.
1997, 44 pag., Euro 6,8
MDGH/De Maatschap, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015