INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kleinspehn, Thomas & Gottfried Mergner
Titel: Mythen des Spanischen Bürgerkriegs
Sub titel:

Deze bundel is het resultaat van een in 1987 in Oldenburg (BRD) gehouden Spanje-symposium. De diverse auteurs trachten een aantal mythen die na het aflopen van de Spaanse Burgeroorlog ontstonden, te ontzenuwen. Zo zijn er artikels over de rol van de vrouwen in het libertaire socialisme, over het optreden van de milities en brigaden, over de verworvenheden van het anarchosyndicalisme en over de positie van de autonome regio's Catalonië en Baskenland. Tevens wordt de Duitse literatuur over deze mythen doorgelicht.
1996, 168 pag., Euro 16,5
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3922209246


This page last updated on: 13-1-2015