INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Knight, Amy
Titel: Spies without cloaks
Sub titel: The KGB's Successors

Amy Knight beschrijft hoe het de Russische geheime dienst verging nadat de KGB in 1991 werd opgeheven. Hoewel de geheime dienst veel van zijn bevoegdheden verloor met het eind van de koude oorlog, heerst er momenteel een politiek klimaat dat de dienst haar macht terugbezorgt. O.a. door glasnost kan de dienst bijvoorbeeld geen stilzwijgen meer afdwingen door censuur. De mishandelingen en aanvallen van de veiligheidspolitie worden nu openbaar bediscussieerd in de pers. Voorbij is ook de tijd dat lastige dissidenten zonder tussenkomst van een rechter konden worden weggemoffeld in werkkampen of psychiatrische inrichtingen. In tegenstelling tot Gorbachov vůůr hem koos Yeltsin ervoor om in plaats van de dienst te reorganiseren, er intensief mee samen te werken. Dit omdat hij haar steun hard nodig heeft om de situatie in de periferie en de oppositie in de gaten te houden. Ook heeft hij de elite-eenheden hard nodig om onlusten te smoren. En bovenal is hij ervan overtuigd dat de dienst uigebreide dossiers over hem bezit die zijn politieke loopbaan zonder problemen kunnen beŽindigen.
1996, 315 pag., Euro 22,7
Princeton University Press, Princeton, NJ, ISBN 0-691-01718-2


This page last updated on: 13-1-2015