INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lovink, Geert & Pit Schultz (editor)
Titel: Netzkritiek
Sub titel: Materialen zur internet-Debatte

Wanneer je iets aan het internet en haar machtsretoriek wilt veranderen moet je er mee bezig gaan, uitstijgend boven het beheersen van de techniek. Een bundel essays voor de internet discussie. Met bijdragen van o.a. Critical Art Ensamble, Hakim Bey, Eveline Lubbers en de autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe.
1997, 220 pag., Euro 17,8
ID-Archiv, Berlin, ISBN 3-89408-060-4


This page last updated on: 13-1-2015