INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Redmeijer, S.J.
Titel: Structuur bieden of steun verlenen?
Sub titel:

Te veel, te licht en te onnadenkend wordt de tweedeling losmakend of structuurbiedend klimaat in de orthopedagogiek gehanteerd. De mens is meer waard dan te worden geplaatst in bedachte systemen. Het kind, ook het kind dat in problematische situaties verkeert, ontstaan door externe of interne factoren, heeft vooral steun van zijn opvoeder nodig om "geestelijk te kunnen groeien".Wel of niet structuur bieden is een schijndiscussie, de auteur toont aan, dat ook Rogers, die als vertegenwoordiger van het losmakend klimaat wordt beschouwd, structuren aangeeft. Degenen die de tweedeling, structuurbiedend of losmakend klimaat hanteren, geven blijk van onkunde op (ortho)pedagogisch gebied.
1989, 150 pag., Euro 17,7
Sassenheim, Haren, ISBN 9070582511


This page last updated on: 13-1-2015