INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rocker , Rudolf
Titel: Nationalismus und Kultur
Sub titel:

Rocker laat de ontwikkeling zien van nationale staten. Hij geeft een overzicht van drie eeuwen westelijke kunst, kultuur en politiek, onder het motto van de eeuwige strijd tussen machtspolitiek en kultuur. Het boek dat o.a. door Thomas Mann en Albert Einstein zeer geprezen werd, was lange tijd onverkrijgbaar en behoort tot de standaardwerken in de diskussie over nationalisme en racisme.
1997, 650 pag., Euro 33,3
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 392220984X


This page last updated on: 13-1-2015