INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rossi, Giovanni
Titel: Utopie und experiment
Sub titel:

Weliswaar een oudje, maar bij ons voor het eerst in de winkel en zeker de moeite waard. Een bundel teksten over Europese anarchisten die eind vorige/begin deze eeuw naar BraziliŽ uitweken om daar alternatieve woon- en werkgemeenschappen op te richten. Het overgrote deel van de teksten en brieven is van de hand van de van oorsprong Italiaanse, utopist Giovanni Rossi.
1979, 325 pag., Euro 8,1
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 3879560579


This page last updated on: 13-1-2015