INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sassen, Saskia
Titel: Migranten, Siedler, Flüchtlinge
Sub titel: Von der Massenauswanderung zur Festung Europa

Sassen beschrijft de geschiedenis van de `vreemdeling' in de Westeuropese samenleving. Haar studie bestrijkt de periode 1800-heden. Ze behandelt de migratie die vorige eeuw op gang kwam als gevolg van het ontstaan van de nieuwe natiestaten. Vervolgens gaat ze in op de vluchtelingenstromen die wegens politieke vervolging op drift raakten. Tot slot beschrijft ze de post-WO II migratiegolf, die vooral van buiten Europa afkomstig was, en op welke wijze de EU-staten die probeerden in te dammen. Bepaald niet kritisch ten opzichte van de bemoeienis van de EU en de migratiebeperkende maatregelen die er nog op stapel staan.
1997, 216 pag., Euro 12,75
Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 359660138X


This page last updated on: 13-1-2015