INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schumann, M. & H. Auweder
Titel: A las barricadas
Sub titel: Triumph und Scheitern des Anarchismus im Spanischen Bürgerkrieg

Dit boek schildert de opkomst en ondergang van het anarchisme in de Spaanse Burgeroorlog. De diverse etappes van de Spaanse Burgeroorlog worden in korte, inleidende hoofdstukjes samengevat, waarna de gebeurtenissen aan de hand van geselecteerde fragmenten van artikelen en brieven van tijdgenoten en participanten (vooral uit het anarchistisch en POUM spectrum) geïllustreerd worden. De samenstellers nemen, gezien hun keuze, duidelijk stelling tegen de rol van de Stalinisten en zetten vraagtekens bij het optreden van een deel van het leiderschap van de anarchosyndicalistische vakbond CNT-FAI.
1987, 212 pag., Euro 14,9
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3922209238


This page last updated on: 13-1-2015