INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Scott, J.W.
Titel: Only Paradoxes to Offer
Sub titel: French Feminists and the Right of Man

Het taaie femisitische dilemma van gelijkheid en verschil wordt in dit boek van de beroemde vrouwenhistorica Joan Wallach Scott opnieuw, en vanuit een historische invalshoek benaderd. Centraal staat het denken en doen van een zestal Franse feministes. Met name de relatie individu en gemeenschap; ofwel 'de politiek' en 'het persoonlijke'. Goed.
1997, 256 pag., Euro 21,55
Harvard University Press, Cambridge, ISBN 674639316


This page last updated on: 13-1-2015