INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Shiva, Vandana
Titel: Biopiracy
Sub titel: The plunder of nature and knowledge

Vandana Shiva schrijft al jaren met verve over milieu, vrouwen en aanverwante zaken. In dit boek schrijft ze over het probleem van de bio-piraterij, het door vertegenwoordigers van de farmaceutische bedrijven afstropen van de tropische gebieden op zoek naar medicinale planten die industrieel kunnen worden aangewend. Tevens horen deze vertegenwoordigers de lokale natuurgenezers uit over hun genezingswijzen. Vervolgens wordt deze kennis commercieel uitgebuit en gepatenteerd vastgelegd, zodat het betreffende bedrijf het internationale alleenrecht heeft op het op de markt brengen van de nieuw `ontdekte' geneesmiddelen en geneeswijzen.
1997, 149 pag., Euro 11,7
South End Press, Boston, ISBN 896085554


This page last updated on: 13-1-2015