INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Uncontrolled Productions
Titel: Section 140
Sub titel: The making of a criminal organization

Deze video die kort na de EUROflop, in juni 1996 verscheen, geeft een impressie van op welke wijze het Openbaar Ministerie en de smeris trachtten de protesten tegen de top van de Europese regeringsleiders te criminaliseren. Een video-team volgde alle demonstraties en was aanwezig bij de twee massa-arrestatie-acties van de smeris, waarbij bijna 600 mensen werden opgepakt. Ruim de helft werd beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie (Artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht). De video is een aanklacht tegen deze gang van zaken.
1997, pag., Euro 10,2
Uncontrolled Productions, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015